1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Krarup Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Mosevænget 6
Krarup
5750 Ringe

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Søfældevej 1
Krarup
5750 Ringe
 

Kirkeværge, Kasserer
Bøjdenvejen 108
Krarup
5750 Ringe
 

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Krarupvænge 3
Krarup
5750 Ringe
 

Kontaktperson, Bygningssagkyndig
Lydingevej 11
Krarup
5750 Ringe
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Reventlowsvej 4
Korinth
5600 Faaborg
 
 62651121

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Krarup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 64337718
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk