1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Kousted Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Vindingholmvej 13
Kousted
8920 Randers NV
 

Næstformand, Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Ørrildvej 89
Kousted
8920 Randers NV
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Hovedvejen 13
Kousted
8920 Randers NV
 

Kontaktperson
Vindingholmvej 16
Kousted
8920 Randers NV
 

Født medlem
Axel Brahesvej 13
5474 Veflinge
 

Menigt medlem
Sognevej 18
Kousted
8920 Randers NV
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Højbjergvej 11
Tånum
8920 Randers NV
 
 86420560
Efter aftale. Mandag er fridag.

Sognepræst
Rævebrovej 1
Fløjstrup
8960 Randers SØ
 
 29643688

Sognepræst
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Kousted Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 18852314
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk