1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Korup Sogns Menighedsråd

Formand, Sekretær
Mosevej 16
Korup
5210 Odense NV

Næstformand, Kontaktperson
Holevænget 4
Korup
5210 Odense NV
 

Kirkeværge
Søvænget 2
Slukefter
5210 Odense NV
 

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Rådyrløkken 173
Slukefter
5210 Odense NV
 

Bygningssagkyndig
Kirkesvinget 10
Gammel Korup
5210 Odense NV
 

Menigt medlem
Hjortevej 9A
Slukefter
5210 Odense NV
 

Menigt medlem
Mosevej 16
Korup
5210 Odense NV
 

Medlem af valgbestyrelsen
Billeshavevej 55
Korup
5210 Odense NV
 

Overenskomstansat sognepræst
Jungreensvej 4, 1 tv.
5000 Odense C
 
 40 75 19 79

Sognepræst
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Korup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 20018917
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk