1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Korsvejens Sogns Menighedsråd

Formand
Cypres Alle 58
2770 Kastrup
 

Næstformand
Nordmarksvej 120 2 tv
2770 Kastrup
 

Kirkeværge
Dueoddevej 13
2770 Kastrup
 

Kasserer
Sirgræsvej 40 1 tv
2770 Kastrup
 

Bygningssagkyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Drogdensgade 11 3 th
2300 København S
 

Menigt medlem
Avlum Alle 31
2770 Kastrup
 

Medlem af valgbestyrelsen
Peder Lykkes Vej 59B 1 1
2300 København S
 

Formand for valgbestyrelsen
Nordlandsgade 4 st tv
2300 København S
 

Menigt medlem
Prags Boulevard 8 2 tv
2300 København S
 

Menigt medlem
Anhøj 11
2770 Kastrup
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Kontaktperson - født medlem, Født medlem
Zinniavej 24
2770 Kastrup
 
 51 41 54 29

Sognepræst
telefonnr. 27 12 24 30 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 

Sognepræst (konstitueret)
Kastrupvej 412
2770 Kastrup
 
 27 12 24 30

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Korsvejens Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 44806916
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk