1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Korning Sogns Menighedsråd

Formand for valgbestyrelsen, Formand
Korning Gammelby 3
8700 Horsens
 

Næstformand
Korning Nørremark 18
8700 Horsens
 

Kasserer
Klaks Møllevej 7
Korning
8700 Horsens
 

Kontaktperson
Korningvej 111
8700 Horsens
 
 25464910

Kirkeværge
Korning Gammelby 35
8700 Horsens
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Saturnvej 69
8723 Løsning
 
 51160169

Sognepræst
Lærkevej 22
8723 Løsning
 
 30255882

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Korning Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 25414713

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk