1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Gevninge-Kornerup Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Ravnshøjvej 32
Kornerup
4000 Roskilde
 

Næstformand, Kirkeværge(Gevninge Kirke), Kirkeværge - ikke medlem
 

Kasserer
N Frederiksensvej 20
Kornerup
4000 Roskilde
 

Kontaktperson
Gevninge Bygade 36A
Gevninge
4000 Roskilde
 

Menigt medlem
Ravnshøjvej 40
Kornerup
4000 Roskilde
 

Menigt medlem
N Frederiksensvej 11
Kornerup
4000 Roskilde
 

Menigt medlem
N Frederiksensvej 20
Kornerup
4000 Roskilde
 

Kirkeværge - ikke medlem
Ravnshøjvej 7 A
Kornerup
4000 Roskilde
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Herslev Bygade 6 A
Herslev
4000 Roskilde
 
 46402038

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Gevninge-Kornerup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 35432922
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk