1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Komdrup Sogns Menighedsråd

Formand
Østergårdsvej 4
Komdrup
9293 Kongerslev

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Østergårdsvej 5
Komdrup
9293 Kongerslev
 
 98331933
bedst mellem 18.00-19.00

Kirkeværge
Komdrupvej 10
9293 Kongerslev
 
 98331269

Kontaktperson
Sødring Bygade 31
Sødring
8970 Havndal
 
 22583175

Menigt medlem
Østergårdsvej 4
Komdrup
9293 Kongerslev
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstegårdsvej 1
9293 Kongerslev
 
 40242620
Mandag er fridag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Komdrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 22698419
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk