1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Kølstrup Sogns Menighedsråd

Sognepræst (kirkebogsfører), Formand - født medlem, Født medlem
Kølstrup Bygade 25A
Kølstrup
5300 Kerteminde
 
 65391117

Næstformand, Sekretær
Ladbyvej 201
Ladby
5300 Kerteminde

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Kertinge Bygade 79
Kølstrup
5300 Kerteminde

Kasserer, Bygningssagkyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Remisegade 17 st th
5800 Nyborg

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Kølstrup Bygade 48
Kølstrup
5300 Kerteminde

Menigt medlem
Kølstrup Bygade 25A
Kølstrup
5300 Kerteminde

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Kølstrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 53991017
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk