1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Kølkær Sogns Menighedsråd

Formand
Vestermarken 49
Kølkær
7400 Herning
Thorkild Moesgaard

Sognepræst (kirkebogsfører), Næstformand - født medlem, Født medlem
Præstevænget 5
Kølkær
7400 Herning
 
Efter aftale Mandag fri
Poul Nygaard Kristensen

Kirkeværge
Østermarken 22
Kølkær
7400 Herning
Anette Feldbak Andersen

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Voulund Mark 2
Kølkær
7400 Herning
Kristian Mortensen

Kontaktperson
Voulundgårdvej 25
Kølkær
7400 Herning
Lene Lundgaard Mølby

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Rødkløvervej 7
Kølkær
7400 Herning
Merete Rosenlund

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Kølkær Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 37666718
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk