1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Køge Sogns Menighedsråd

Formand
Åhavnen 36
4600 Køge
 

Næstformand
Vestergade 6F
4600 Køge
 

Kirkeværge
Islands Brygge 24B 6 tv
2300 København S
 

Kasserer
Lindevænget 3
4600 Køge
 

Kontaktperson
Zoffmannsvej 52
4600 Køge
 

Bygningssagkyndig
Kirkestræde 13A
4600 Køge
 

Medlem af valgbestyrelsen
Søndre Badevej 4A 6 th
4600 Køge
 

Formand for valgbestyrelsen
Lille Kirkestræde 1 1 E
4600 Køge
 

Menigt medlem
Clara Frijsvej 4
4600 Køge

Menigt medlem
Egøjevej 6
4600 Køge
 

Menigt medlem
Kirkestræde 21
4600 Køge
 

Menigt medlem
Boholtevej 101
4600 Køge
 

Menigt medlem
Ravnsborgvej 127
4600 Køge
 

Sekretær - ikke medlem
Rugvænget 33
4720 Præstø
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
H C Andersensgade 9
4600 Køge
 
 24 85 50 55
Træffes ikke mandag
Signe Asbirk

Sognepræst
Kirkestræde 29
4600 Køge
 
 24988485

Overenskomstansat sognepræst
Kirkestræde 29
4600 Køge
 
 22150708
Træffes ikke mandag
Louise Dixen Østergaard

Overenskomstansat sognepræst
Kirkestræde 29
4600 Køge
 
 51284466
Træffes ikke mandag
Søren Voigt Juhl

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Køge Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 66873218
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk