1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Kliplev Sogns Menighedsråd

Sognepræst (kirkebogsfører), Formand
Præstevænget 1B
Kliplev
6200 Aabenraa
 
 30 31 56 25

Næstformand
Rantzausvej 20
Søgaard
6200 Aabenraa

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Midtløkke 56
Kliplev
6200 Aabenraa
 
 20225844
Bedst efter kl. 16.00

Kirkeværge
Skolegade 9
Kliplev
6200 Aabenraa

Kasserer
Heldbjergvej 23
Bjerndrup
6200 Aabenraa
 
 2057 5622
Træffes bedst efter kl. 16:00

Kontaktperson
Skolegade 5
Kliplev
6200 Aabenraa
 

Menigt medlem
Klostervang 37
Kliplev
6200 Aabenraa
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Kliplev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34599416
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk