1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Kirke Stillinge Sogns Menighedsråd

Sognepræst (kirkebogsfører), Formand - født medlem, Sekretær, Født medlem
Stillingevej 53
4200 Slagelse
 
 58547040
tirsdag-fredag 11-12

Næstformand
Kongsmarkvej 195
4200 Slagelse

Kirkeværge
Strandvejen 146
Næsby Strand
4200 Slagelse
 
 28 28 66 10
kirkeværge

Kasserer, Kontaktperson
Rugmarken 4
4200 Slagelse
 

Formand for valgbestyrelsen
Stillingevej 84
4200 Slagelse

Medlem af valgbestyrelsen
Grønagervej 10
Kelstrup
4200 Slagelse
 
 58 54 92 61

Medlem af valgbestyrelsen
Grønhøjvej 7
Kirke Stillinge
4200 Slagelse
 

Menigt medlem
Engtoften 13
Kelstrup
4200 Slagelse

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Kirke Stillinge Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 67692810
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk