1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Rye-Kirke Sonnerup Sognes Menighedsråd

Formand
Englerup Gade 41
Englerup
4060 Kirke Såby
 

Kirkeværge
Bygmarken 23
Kirke Sonnerup
4060 Kirke Såby
 

Kirkeværge(Rye Kirke)
Hyllingeparken 71
4070 Kirke Hyllinge
 

Kasserer, Kontaktperson
Bigårdsvej 35
Ejby
4070 Kirke Hyllinge
 

Menigt medlem
Bigårdsvej 21
Ejby
4070 Kirke Hyllinge
 

Menigt medlem
Åvej 21
Ejby
4070 Kirke Hyllinge
 

Menigt medlem
Bygmarken 23
Kr Sonnerup
4060 Kirke Såby
 

Menigt medlem
Jenslevvej 81
Jenslev
4060 Kirke Såby
 

Menigt medlem
Englerupvej 72 st tv
Kr Sonnerup
4060 Kirke Såby
 

Menigt medlem
Havrevænget 36
Kirke Sonnerup
4060 Kirke Såby
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
telefonnr. 46405004 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 

Kst. sognepræst (kirkebogsfører)
Ejbyvej 14
Rye
4060 Kirke Såby
 
 46405004

Overenskomstansat sognepræst
 
Træffes efter aftale. Mandag fri. Tlf. 6073 2494

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Rye-Kirke Sonnerup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 68903416
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk