1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Jersie-Kirke Skensved Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Yderholmvej 26
Jersie
2680 Solrød Strand
 

Næstformand, Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Egeholmen 1,1 th
2680 Solrød Strand
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Søndre Byvej 23
Jersie
2680 Solrød Strand
 

Kirkeværge, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
 

Bygningssagkyndig
Møllebakken 21
Jersie
2680 Solrød Strand
 

Menigt medlem
Bæktoften 22
2680 Solrød Strand
 

Menigt medlem
Krogstræde 8
Kr Skensved
4622 Havdrup
 

Menigt medlem
Majengen 23
Jersie
2680 Solrød Strand
 

Menigt medlem
Solsikkemarken 27
2680 Solrød Strand
 

Menigt medlem
Charlotte Amalies Kv 2
2680 Solrød Strand
 

Sekretær - ikke medlem
 

Overenskomstansat sognepræst
 
 40250050

Overenskomstansat sognepræst

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Jersie-Kirke Skensved Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 68538017
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk