1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Kirke Helsinge-Reersø Sognes Menighedsråd

Menigt medlem
Lærkevej 20
Reersø Str
4281 Gørlev
 
 58857042
Bedst 10-12
Inger Jensen

Menigt medlem
Smedelodden 3
Reersø
4281 Gørlev
Annette Ina Nielsen

Menigt medlem
Hejrevej 1
Reersø
4281 Gørlev Sj.
 
 5885 7378
Grethe Brún Breiting

Først valgte, Menigt medlem
Vinde Helsingevej 13
4281 Gørlev Sj.
Lene Andersen

Menigt medlem
Havnevej 8
Reersø Havn
4281 Gørlev
 

Menigt medlem
Fægangsvejen 90
Dalby
4281 Gørlev
 

Menigt medlem
Møllevangen 63
4281 Gørlev
 

Menigt medlem
Skolegade 24
Kirke Helsinge
4281 Gørlev
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Søndergade 3
Kr Helsinge
4281 Gørlev Sj.
 
 58855738
Alle er velkommen til at ringe 58855738) /maile (mrsr@km.dk), så der kan træffes aftale om møde m.m. på alle ugens dage Dog ikke mandag.
Merete Scholz Raben

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Kirke Helsinge-Reersø Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 35775137
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk