1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Kirke Helsinge-Reersø Sognes Menighedsråd

Formand
Lærkevej 20
Reersø Str
4281 Gørlev Sj.
 
 58857042
Bedst 10-12
Inger Jensen

Næstformand, Kontaktperson
Dalbyvej 38
Dalby
4281 Gørlev Sj.
Inge Rygård Henning

Menigt medlem
Ryevej 30
Kr Helsinge
4281 Gørlev Sj.
Arne Damgaard Nielsen

Kasserer
Nygade 16
Kirke Helsinge
4281 Gørlev
Aage Lindø

Kirkeværge(Reersø Kirke)
Smedelodden 3
Reersø
4281 Gørlev
Annette Ina Nielsen

Menigt medlem
Havnevej 16
Reersø Havn
4281 Gørlev Sj.
Karin Sørensen

Menigt medlem
Hejrevej 1
Reersø
4281 Gørlev Sj.
 
 5885 7378
Grethe Brún Breiting

Menigt medlem
Havnevej 9
Reersø Havn
4281 Gørlev
Inger Birgit Lodahl

Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Præsteengen 8
Kirke Helsinge
4281 Gørlev
Svend Christian Jensen

Menigt medlem
Vinde Helsingevej 13
4281 Gørlev Sj.
Lene Andersen

Sognepræst (kirkebogsfører)
Søndergade 3
Kr Helsinge
4281 Gørlev Sj.
 
 58855738
Merete Scholz Raben

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Kirke Helsinge-Reersø Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 35775137
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk