1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Kirkeby Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Egebjergvej 8
Egebjerg
5771 Stenstrup

Næstformand, Kirkeværge, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Egebjergvej 8
Egebjerg
5771 Stenstrup

Kasserer
Åkirkevej 3
Kirkeby
5771 Stenstrup

Medlem af valgbestyrelsen
Byvænget 2
Kirkeby
5771 Stenstrup

Menigt medlem
Assensvej 24
Kirkeby
5771 Stenstrup
 

Menigt medlem
Søndervangen 3
Skt Klemens
5260 Odense S

Menigt medlem, Orlov
Solparken 19
Kirkeby
5771 Stenstrup

Sekretær - ikke medlem
Hvidtjørnvej 29
Ejlstrup
5200 Odense V
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
telefonnr. 40436934 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Svendborgvej 102 A
Ollerup
5762 Vester Skerninge
 
 40436934

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Kirkeby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 54830319
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk