1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Kildevælds Sogns Menighedsråd

Formand
 

Næstformand, Kontaktperson
Bryggervangen 6 3 69
2100 København Ø
 

Kasserer
 

Kirkeværge
Vognmandsmarken 17 2 tv
2100 København Ø
 

Menigt medlem
Hesseløgade 44 1 th
2100 København Ø
 

Menigt medlem
 

Menigt medlem
Strødamvej 24 1 tv
2100 København Ø
 

Menigt medlem
Drejøgade 35 st 7
2100 København Ø
 

Menigt medlem
Bryggervangen 6 4 80
2100 København Ø
 

Menigt medlem
Glænøgade 24 3 th
2100 København Ø
 

Formand for valgbestyrelsen
Livøgade 13 1 th
2100 København Ø
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kildevældsgade 7
2100 København Ø
 
 22418270

Sognepræst
Vinkelager 4 2 tv
2720 Vanløse
 
 40227586

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Kildevælds Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 62517719
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk