Menighedsråd

Kettinge-Bregninge Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Kettinge-Bregninge Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7605@SOGN.DK
CVR-nummer: 34672660

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Enghavevej 21
4892 Kettinge
Tlf: 54873324 /21471405
Næstformand, Kirkeværge
Granhækken 2
4892 Kettinge
Tlf: 30915537
Kirkeværge
Kettingevej 2
4892 Kettinge
Kontaktperson
Bøgevænget 17
4892 Kettinge
Tlf: 61724012
Kasserer
Rosenvænget 44
4880 Nysted
Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Kettingevej 75
4892 Kettinge
Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstegårdsstræde 6
4892 Kettinge
Tlf: 51153227
Mandag er fridag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.