1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Kettinge-Bregninge Sognes Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Enghavevej 21
4892 Kettinge
 
 54873324 /21471405

Næstformand, Kirkeværge
Granhækken 2
4892 Kettinge

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Birkevænget 12
4892 Kettinge
 

Kontaktperson
Bøgevænget 17
4892 Kettinge

Kasserer
Skolevej 6
Frejlev
4892 Kettinge
 

Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Kettingevej 75
4892 Kettinge
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstegårdsstræde 6
4892 Kettinge
 
 51153227

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Kettinge-Bregninge Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34672660
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk