1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ketting Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Sebbelev Skov 1
Sebbelev
6440 Augustenborg

Næstformand
Smedegade 36
Ketting
6440 Augustenborg
 
 28 25 14 87
Poul Steffen Dam

Kontaktperson
Osbæk 34
6440 Augustenborg

Menigt medlem
Storegade 30 1
6440 Augustenborg

Kasserer
Landevejen 5
Ketting
6440 Augustenborg
 

Menigt medlem
Nøddehegnet 14
6440 Augustenborg
 

Kirkeværge - ikke medlem
Stavensbølgade 32
6440 Augustenborg
 

Sognepræst (kbf) i Ketting-Asserballe Pastorat, Haderslev stift (kirkebogsfører)
Ramserl 20
ketting
6440 Augustenborg
 
 40473202

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ketting Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 68264812
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk