1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Kerteminde-Drigstrup Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Præstegyden 1
5300 Kerteminde

Næstformand
Kystvænget 1
5300 Kerteminde
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Lykkedamsvej 12
Drigstrup
5300 Kerteminde

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Snerlevej 10
5300 Kerteminde
 

Kontaktperson
Ved Stranden 30
5300 Kerteminde
 

Menigt medlem
Bøghsvej 5
5300 Kerteminde
 

Menigt medlem
Andekæret 93
5300 Kerteminde
 

Menigt medlem
Skovvænget 26
5300 Kerteminde

Menigt medlem
Gedskovvej 29A
Sortekilde
5300 Kerteminde
 

Menigt medlem
Vestergade 132
5300 Kerteminde
 

Provst (kirkebogsfører)
Præstegade 4
5300 Kerteminde
 
 65 32 13 20

Sognepræst
Præstegade 2
5300 Kerteminde
 
 65 32 17 20

Overenskomstansat sognepræst
Langegade 13, 2.
5300 Kerteminde
 
 29 16 60 84

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Kerteminde-Drigstrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 35119914
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk