1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Kerte Sogns Menighedsråd

Formand
Bjergevej 14
Faurskov
5560 Aarup

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Kaslundvej 22
Ørsbjerg
5560 Aarup
 
 64431203
mobil: 40113203

Kirkeværge
Engvej 15
Hjerup
5560 Aarup
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Pindsende 27
Ørsbjerg
5560 Aarup
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Hårevej 25
Faurskov
5560 Aarup

Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem
Kertevej 56
Kerte
5560 Aarup
 
 64 43 12 47

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Kerte Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 35189815
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk