1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Kattrup-Tolstrup Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Skanderborgvej 15
8751 Gedved
 
 75665010 - 21734145
bedst 18-19

Næstformand
Espevej 2
Kattrup
8732 Hovedgård
 
 75661101

Kirkeværge(Kattrup Kirke)
Baunevej 26
Sandager Næs
5610 Assens

Kontaktperson
Gartneralléen 2
8751 Gedved
 
 75665009

Kasserer
Gl Kattrupvej 67
Kattrup
8732 Hovedgård

Menigt medlem
Egevej 8
8751 Gedved

Menigt medlem
Gl Kattrupvej 29
Kattrup
8732 Hovedgård
 

Menigt medlem
Oventoften 14
8751 Gedved
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstevænget 17
8732 Hovedgård
 
 75661208

Sognepræst (kirkebogsfører)
Skovvej 13 B
8751 Gedved
 
 75665044
Mandag fri

Sognepræst
Kirkestien 2
Søvind
8700 Horsens
 
 29745015

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Kattrup-Tolstrup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 43724916

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk