1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Kastrup Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Søvænget 24
2770 Kastrup
 

Næstformand, Bygningssagkyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Balsamvej 4
2770 Kastrup
 

Kirkeværge
Holdkærs Ager 64
2770 Kastrup
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Gartnertoften 25
2770 Kastrup
 

Menigt medlem
Vægterparken 26
2770 Kastrup
 

Menigt medlem
Vægterparken 443
2770 Kastrup
 

Menigt medlem
Rolighedsvej 22 2 tv
1958 Frederiksberg C
 

Menigt medlem
Søvænget 50
2770 Kastrup
 

Menigt medlem
 

Menigt medlem
Vægterparken 34
2770 Kastrup
 

Menigt medlem
Engmarken 13 1 tv
2770 Kastrup
 

Menigt medlem
Banevænget 3
2770 Kastrup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Saltværksvej 39
2770 Kastrup
 
 32502530

Sognepræst
Kastrupvej 412
2770 Kastrup
 
 32505582
Tlf.nr. er 2913 8323

Sognepræst
Kastruplundgade 3
2770 Kastrup
 
 32841643

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Kastrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 20725214
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk