1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Karup Sogns Menighedsråd

Formand, Først valgte
Åhusevej 10
7470 Karup J

Næstformand, Menigt medlem
Vallerbækvej 103
7470 Karup J
 

Kirkeværge
Bøgevej 24
7470 Karup J

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Uhrevej 76
Kølvrå
7470 Karup J
 

Kontaktperson
Moslyngen 2
7470 Karup J
 

Menigt medlem
Stadionvej 85
Høgild
7470 Karup J
 

Menigt medlem
Uhrevej 53
Kølvrå
7470 Karup J
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkebakken 6
7470 Karup J
 
 97101983

Sognepræst
Kirkekontoret
Kirkebakken 6
7470 Karup J
 
 21265002

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Karup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 27489710
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk