1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Volstrup-Understed-Karup Sognes Menighedsråd

Formand
Gadholtvej 59
Understed
9300 Sæby

Næstformand, Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Ørtoftvej 117
9300 Sæby
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Haldbjergvej 2
Haldbjerg
9900 Frederikshavn
 

Kasserer
Understedvej 82
Understed
9300 Sæby
 

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Skølstrupvej 6
9300 Sæby
 

Kontaktperson
Karupvej 89
9300 Sæby
 

Bygningssagkyndig
Hullvej 8
Sulbæk
9900 Frederikshavn
 

Menigt medlem
Hestvangvej 5
Karup
9300 Sæby
 

Menigt medlem
Rådhusvej 48
9300 Sæby
 

Menigt medlem
Øksenhedevej 12
9300 Sæby
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Hans Dyres Vej 7
9300 Sæby
 
 91196459

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Volstrup-Understed-Karup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 38187503
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk