1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Karby-Tæbring-Rakkeby Sognes Menighedsråd

Formand
Ørndrupvej 116
Ørndrup
7960 Karby

Næstformand, Kirkeværge(Karby Kirke)
Hovmøllevej 12
Torp
7960 Karby
 
 20435840 - 97761232

Kasserer
Ørndrupvej 47
Karby
7960 Karby
 
 97761271 / 21746271

Kirkeværge(Tæbring Kirke)
Foldagervej 13
Tæbring
7900 Nykøbing M
 

Kirkeværge(Rakkeby Kirke)
Blåborgvej 40
Rakkeby
7960 Karby
 

Kontaktperson
Råghøj 13
Rakkeby
7960 Karby
 

Menigt medlem
Mikkelsbakke 19
Tæbring
7900 Nykøbing Mors
 

Menigt medlem
Hovmøllevej 16
Torp
7960 Karby
 

Menigt medlem
Engdraget 6
Karby
7960 Karby
 

Menigt medlem, Formand for valgbestyrelsen
Mikkelsbakke 19
Tæbring
7900 Nykøbing Mors
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Vindbakken 16
7970 Redsted M
 
 27628462

Sognepræst
Kontor
Næssundvej 348
7960 Karby
 
 22741552

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Karby-Tæbring-Rakkeby Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 25752910
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk