1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Kapernaums Sogns Menighedsråd

Formand
Nordbanegade 4 4
2200 København N
 

Næstformand, Kontaktperson
Brofogedvej 2 2 203
2400 København NV
 

Menigt medlem
Frederiksborgvej 41 3 tv
2400 København NV
 

Kasserer
Brofogedvej 2 1 103
2400 København NV
 

Menigt medlem
Store Kannikestræde 2 1 9X6
1169 København K
 

Kasserer
Frederikssundsvej 47 4 tv
2400 København NV
 

Menigt medlem
Tagensvej 116 2 220
2200 København N
 

Formand for valgbestyrelsen
Sandbygårdvej 4 st tv
2700 Brønshøj
 

Menigt medlem
Guldborgvej 10 4 tv
2000 Frederiksberg
 

Menigt medlem
Højsagervej 8
2500 Valby
 

Kirkeværge - ikke medlem
Ved Bellahøj Nord 14 9 3
2700 Brønshøj
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Svanevej 9
2400 København NV
 
 25 33 85 57

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Kapernaums Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 39165090
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk