1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Kalvslund Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Koldingvej 16
Kalvslund
6760 Ribe
 
 22620367

Næstformand, Kirkeværge, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Koldingvej 151
Ravning
6760 Ribe
 

Kasserer
Villebølvej 17
Villebøl
6760 Ribe
 

Kontaktperson
Sommervej 5
Kalvslund
6760 Ribe
 

Menigt medlem
Koldingvej 74
Bavngård
6760 Ribe
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Bispegade 6
6760 Ribe
 
 75420232
Fridag mandag
Simon Talbo Linneberg Stubkjær

Sognepræst
Torvet 15
6760 Ribe
 
 75431156

Sognepræst
Farup Kirkevej 6
Kærbøl
6760 Ribe
 
 75421612

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Kalvslund Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 15739428
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk