1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Kærum Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Torø Huse Vej 29
Nyhusene
5610 Assens
 

Næstformand, Kasserer
Ravnekærvej 19
5631 Ebberup
 

Kirkeværge
Markledet 11
Torø Huse
5610 Assens
 

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Korsvang 9
5610 Assens
 

Medlem af valgbestyrelsen
Bådsstræde 5
Torø Huse
5610 Assens
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkebakken 21
Sønderby
5631 Ebberup
 
 64741068

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Kærum Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 63282014
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk