1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hillerslev-Kåstrup Sognes Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Snerlevej 6
7700 Thisted

Næstformand, Bygningssagkyndig
Kjelstrupvej 27
Kjelstrup
7700 Thisted
 

Kirkeværge
Skovstedvej 23
Skovsted
7700 Thisted
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Kåstrupvej 10
Kåstrup
7700 Thisted
 

Kasserer
Nordre Kåstrupvej 5
Kåstrup
7700 Thisted
 

Sekretær
Ballerumvej 107
7700 Thisted
 

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Hillerslevvej 26
7700 Thisted
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Gadekæret 6
Sennels
7700 Thisted
 
 51505035
Efter aftale. Mandag er ugentlig fridag.

Sognepræst
Skovstedvej 4
Hillerslev
7700 Thisted
 
 97981403

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hillerslev-Kåstrup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34792542
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk