1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Jyllinge Sogns Menighedsråd

Formand
Snekkevej 10
4040 Jyllinge

Næstformand
Egesvinget 10
4040 Jyllinge
 

Menigt medlem
Saturnvej 12
4040 Jyllinge
 
 46 78 95 56

Kirkeværge
Lystbådevej 4
4040 Jyllinge
 

Kasserer
Kajakvej 9
4040 Jyllinge
 

Menigt medlem
Bøgevej 21
4040 Jyllinge
 

Menigt medlem
Kirkestræde 7
4040 Jyllinge
 

Menigt medlem
Kildehøj 1
4040 Jyllinge
 

Menigt medlem
Værebrovej 30
4040 Jyllinge
 

Menigt medlem
Skibsvej 16
4040 Jyllinge
 

Menigt medlem
Kometvej 53
4040 Jyllinge
 

Menigt medlem
Brillantvej 30
4040 Jyllinge
 

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Pibergården 7
4040 Jyllinge
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Bygaden 23 A
4040 Jyllinge
 
 46788160
Træffes bedst hverdage 12-13. Mandag fri
Kaj Gambill Bollmann

Sognepræst
Kajakvej 43
4040 Jyllinge
 
 46733352
Træffes bedst kl.10-11. Fredag fri.
Mogens Damm

Overenskomstansat sognepræst
Trianglen 21
3660 Stenløse
 
 23106876
Træffes bedst kl. 10-11. Mandag fri
Karen-Marie Winther

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Jyllinge Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 66053113
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk