Menighedsråd

Jyderup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Jyderup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7299@SOGN.DK
CVR: 29222614

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Rønnevej 1
4450 Jyderup
Næstformand, Kasserer
Jydbækvej 14
4450 Jyderup
Medlem af valgbestyrelsen
Elmelunden 16
4450 Jyderup
Kirkeværge
Kvamvej 11
4450 Jyderup
Menigt medlem
Kvamvej 12
4450 Jyderup
Menigt medlem
Elmegården 82
4450 Jyderup
Medlem af valgbestyrelsen
Stokrosevej 13
4450 Jyderup
Overenskomstansat sognepræst
Vallekildevej 152
Vallekilde
4534 Hørve
Tlf: 60599512
Sognepræst (kirkebogsfører)
Tværvej 14
4450 Jyderup
Tlf: 59276295

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.