1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Jungshoved Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Stavreby Strandvej 26
4720 Præstø
Kirsten Thomsen

Næstformand
Lene Pelck Gurskov

Kirkeværge, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Jungshovedvej 65B
4720 Præstø
Bent Pedersen

Kasserer, Kontaktperson
Bønsvigvej 23
4720 Præstø
 
Grith Elisabeth Brygger

Medlem af valgbestyrelsen
Mislehøjvej 4
4720 Præstø
 
Janne-Lis Eskildsen

Sognepræst (kirkebogsfører)
Rekkendevej 39
Allerslev
4720 Præstø
 
 55996017
Torben Møllenbach

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Jungshoved Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 68591511
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk