1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Jetsmark Sogns Menighedsråd

Formand, Bygningssagkyndig
Simonivej 16
9490 Pandrup

Næstformand
Bækvej 3
Moseby
9490 Pandrup
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Brogaardsgade 9
Kaas
9490 Pandrup
 

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Magnolievej 25
Kaas
9490 Pandrup

Kontaktperson
Magnolievej 14
Kaas
9490 Pandrup
 

Menigt medlem
Langgade 37
Kaas
9490 Pandrup
 

Menigt medlem
Klostergade 15
9490 Pandrup

Menigt medlem
Nyvej 13
9490 Pandrup

Medlem af valgbestyrelsen
Torvegade 23
9490 Pandrup
 

Menigt medlem
Bøgevej 14
Kaas
9490 Pandrup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Bredgade 103
9490 Pandrup
 
 98204998

Sognepræst
Kirkevej 9
Hune
9492 Blokhus
 
 24445002
Efter telefonisk aftale. Fredag er fridag.

Sognepræst
Hjorthsvej 12
Birkelse
9440 Aabybro
 
 21443719

Sognepræst
Kirkevej 9
9492 Blokhus
 
 40432023

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Jetsmark Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 61974318
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk