1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Kalender

28
Feb
Gudstjeneste
Tidspunkt: kl. 10:30
Præst: Michael Berg
Adresse:
Jetsmark Kirke
Kvorupvej 94
9490 Pandrup
Beskrivelse:
Livestreames fra kl. 10.30 ____________________________________   PRÆLUDIUM (Koret synger ”Som tørstige hjort” med musik af Jørgen Graven Nielsen)   HILSEN Præsten: Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus.   KOLLEKT Præsten: Lad os alle bede!   Herre, vor Gud, du ser, at vi er forladt af al kraft og evne til det gode; vogt du os både indadtil og udadtil, værn os mod alle fjender, der udefra truer vort liv, og rens os fra falske tanker, der indefra formørker vort sind, ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Kirkesanger og kor synger: Amen   EVANGELIUM Præsten: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Mattæus. Menigheden rejser sig. Kirkesanger og kor synger: Gud være lovet for sit glædelige budskab!   Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana’anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte: ”Forbarm dig over mig, Herre, Davids søn! Min datter plages slemt af en dæmon.” Men han svarede hende ikke et ord. Og hans disciple kom hen og bad ham: ”Send hende væk! Hun råber efter os.” Han svarede: ”Jeg er ikke sendt til andre end til de fortabte får af Israels hus.” Men hun kom og kastede sig ned for ham og bad: ”Herre, hjælp mig!” Han sagde: ”Det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde.” Men hun svarede: ”Jo, Herre, for de små hunde æder da af de smuler, som falder fra deres herres bord.” Da sagde Jesus til hende: ”Kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil.”  Og i samme øjeblik blev hendes datter rask.  (Mattæus 15,21-28)   TROSBEKENDELSEN Præsten: Lad os bekende den kristne tro! (siges i kor)   Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.   Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, Himlens og jordens skaber.   Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til Himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.   Vi tror på Helligånden, en hellig, almindelig kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. - Amen.                                                            Kirkesanger og kor synger nr.9 (v.1-3) © Det Kgl. Vajsenhus' Forlag Mel.: Efter Te Deum 9. årh. Fra Himlen højt kom budskab her 1 O store Gud! vi love dig af hjertens grund evindelig. I nåde ser du til os ned, og evig er din miskundhed. 2 Lovsangen fra den frelste jord sig blande med dit englekor! Ja, Adams æt istemmer glad kerubers og serafers kvad: 3 Du hellig, hellig, hellig er,1 du, hersker over Himlens hær, og hele jorden, vid og bred, er opfyldt af din herlighed. Te Deum, 4. årh. Dansk (1528. 1729.) 1798. 1850. 1951. PRÆDIKEN Prædiken. Kirkebøn. Bekendtgørelser. Den apostolske velsignelse.   Kirkesanger og kor synger nr.158 (v.1-3) © Det Kgl. Vajsenhus' Forlag Mel.: Johann Horn 1544 1 »Kvindelil! din tro er stor, ske dig, som du ville!« I det rige nådens ord sprudler livets kilde. 2 Det var Herrens ord engang til den hedningkvinde, som, mens klokkerne har klang, aldrig går af minde. 3 Det er stadig Herrens ord til hvert hjerte lille, når han ser, dets tro er stor til hans øjne milde. Matt 15,21-28 Grundtvig 1853   NADVER   Præsten: Lad os alle bede! Fadervor siges i kor.   Præsten siger (menigheden rejser sig): Vor Herre Jesus Kristus tog i den nat, hvor han blev forrådt, et brød.....(indstiftelsesordene).   Nadvergæsterne går op til alteret, sådan at de fire første knæler, og de næste fire stiller sig på ventemåtterne, og resten går frem til ventemåtterne, når der er plads. Uddeling. Bortsendelse.   Kirkesanger og kor synger nr.404 © Det Kgl. Vajsenhus' Forlag Mel.: Herre Jesus, vi er her 1 Lover Herren! han er nær, når vi sjunge, når vi bede; samles i hans navn vi her, er han midt blandt os til stede. Pris ham, gamle, pris ham, unge! Pris hans navn, hver barnetunge! 2 Herre, vær os evig nær! Vær os nær, når sol oprinder, og når sol og stjerneskær i den dybe nat forsvinder! Lad din Ånd ej fra os vige, til vi ser dig i dit rige! B.S. Ingemann 1822.   KOLLEKT Præsten: Lad os alle bede! Slutningskollekt. Efter bønnen synger kirkesanger og kor: Amen   VELSIGNELSEN Præsten siger: Modtag Herrens velsignelse! (menigheden rejser sig) Efter velsignelsen synger kirkesanger og kor: Amen, amen, amen.   POSTLUDIUM (Fuga i g-mol af D. Buxtehude)                                                                                    
TILBAGE