1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Jerup Sogns Menighedsråd

Sognepræst (kirkebogsfører), Formand - født medlem, Født medlem
Tuenvej 10B
9900 Frederikshavn
 

Sognepræst, Næstformand - født medlem, Født medlem
Vandværksvej 39
9970 Strandby
 
 98483033

Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Skagensvej 435
9981 Jerup
 

Kasserer, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Sindalvej 58
9981 Jerup
 

Menigt medlem
Granvej 25
9981 Jerup
 

Medlem af valgbestyrelsen
Kuskevej 42
Bratten
9981 Jerup
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Jerup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 11214916
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk