1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Jerup Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Napstjertvej 41
9981 Jerup
 
 4522403641

Næstformand
Peder Munks Vej 45
9300 Sæby
 

Kasserer
Skagensvej 434
9981 Jerup

Kirkeværge
Skagensvej 408
9981 Jerup
 
 51884668
Træffetid: normalt altid på telefon

Kontaktperson
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Tuenvej 10 B
9900 Frederikshavn
 
 98481008

Sognepræst
Vandværksvej 39
9970 Strandby
 
 98483033

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Jerup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 11214916
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk