1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Jersie-Kirke Skensved Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Kurprinsens Kvarter 8 st
2680 Solrød Strand
 

Næstformand, Kasserer
Egeholmen 1,1 th
2680 Solrød Strand
 

Menigt medlem
 

Kirkeværge
Valmuevangen 6
2680 Solrød Strand
 

Menigt medlem
Nordre Byvej 36
Jersie
2680 Solrød Strand
 

Menigt medlem(Jersie Kirke)
Yderholmvej 26
Jersie
2680 Solrød Strand
 

Menigt medlem(Jersie Kirke)
Maglevænget 7
2680 Solrød Strand
 

Menigt medlem(Jersie Kirke)
Kurprinsens Kvarter 8 st
2680 Solrød Strand
 

Menigt medlem
Krogstræde 1
Kr Skensved
4622 Havdrup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Søndre Byvej 23
Jersie
2680 Solrød Strand
 
 56168150
Træffes efter aftale
Christina Inés Wandel

Overenskomstansat sognepræst, Kontaktperson - født medlem
Kastanievej 34
2670 Greve
 
 40250050

Overenskomstansat sognepræst

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Jersie-Kirke Skensved Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 68538017
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk