Menighedsråd

Jerne Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Jerne Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8908@SOGN.DK
CVR-nummer: 45398919

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson
Fredensgade 19
6705 Esbjerg Ø
Tlf: 51863829
efter aftale
Næstformand, Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Drosselvej 7
6705 Esbjerg Ø
Kirkeværge
Æblevej 6
6705 Esbjerg Ø
Medlem af valgbestyrelsen
Strandby Kirkevej 108
6705 Esbjerg Ø
Menigt medlem
Skoleparken 11 5 th
6705 Esbjerg Ø
Menigt medlem
Spangsbjerg Møllevej 301 st tv
6705 Esbjerg Ø
Menigt medlem
Fredensgade 21
6705 Esbjerg Ø
Menigt medlem
Hasselvej 13
6705 Esbjerg Ø
Medlem af valgbestyrelsen
Søndergårds Alle 5
6700 Esbjerg
Menigt medlem
Elmegade 13
6705 Esbjerg Ø
Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem
Fortuna Alle 61
6705 Esbjerg Ø
Tlf: 30125546
Træffes efter aftale - fridag mandag
Sognepræst, Født medlem
Krogvej 15
Nordby
6720 Fanø
Tlf: 30893233
Kontor i Jerne Sognehus, Møllebakken 2, 6705 Esbjerg Ø. Træffes efter aftale - fridag fredag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.