1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ødsted-Jerlev Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Mejslingvej 40
Jerlev
7100 Vejle
 
 75 86 57 48 / 40 15 48 78

Næstformand, Kirkeværge(Ødsted Kirke)
Birke Allé 14
Ødsted
7100 Vejle
 
 75 86 56 46 / 20 40 08 98

Kirkeværge
Jerlevgårdvej 66
Jerlev
7100 Vejle
 
 75 86 53 49 / 21 20 33 86

Kasserer
Torveparken 33
Ødsted
7100 Vejle
 
 75 86 58 65 / 40 75 40 34

Kontaktperson
Ribevej 43
Ødsted
7100 Vejle
 
 75 86 40 70 / 28 76 91 23

Formand for valgbestyrelsen
Dusgårdvej 25
Ammitsbøl
7100 Vejle

Menigt medlem
Engmarksvej 26
Jerlev
7100 Vejle
 

Menigt medlem
Jerlevgårdvej 25
Jerlev
7100 Vejle
 

Menigt medlem
Bøgelund 5
Ødsted
7100 Vejle
 

Menigt medlem
Horskærvænget 3
Jerlev
7100 Vejle
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Ribevej 42
Ødsted
7100 Vejle
 
Tlf.: 7586 5041 / 2142 9351 Post vedr. kirkelige handlinger og fødsler sendes til Kirkekontoret, Tværvej 4, 6040 Egtved

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ødsted-Jerlev Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 59869310
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk