1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Islev Sogns Menighedsråd

Formand
Nørrevangen 24
2610 Rødovre

Næstformand
Slotsherrensvej 203 2 4
2610 Rødovre

Menigt medlem
Niels Frederiksens A 20
2610 Rødovre

Formand for valgbestyrelsen
Brunevang 66 1 tv
2610 Rødovre

Kasserer
Rødovrevej 300
2610 Rødovre

Menigt medlem
Rødovrevej 300
2610 Rødovre

Kirkeværge
Ørhagevej 23
2720 Vanløse
 
 61 72 42 99

Kontaktperson
Hvidsværmervej 24A
2610 Rødovre
 
 23 70 82 87

Menigt medlem
Koldbyvej 47
2610 Rødovre

Menigt medlem
Gislingevej 81
2700 Brønshøj

Menigt medlem
Egebjerg Bygade 65
2750 Ballerup
 

Menigt medlem
Slotsherrensvej 272 1 tv
2610 Rødovre
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Brabrandvej 10
2610 Rødovre
 
 36706118

Sognepræst
 
 38743410

Sognepræst
Madumvej 16
2610 Rødovre
 
 44913618

Sognepræst
Borgerdiget 100
2730 Herlev
 
 44946429

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Islev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 64939319
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk