1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Islebjerg Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Nørrevej 2
3600 Frederikssund

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Nialsvej 4
3600 Frederikssund

Kirkeværge
Ægirsvej 1
3600 Frederikssund

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Helgesvej 6
3600 Frederikssund

Kontaktperson
Ådalsvej 62 st tv
3600 Frederikssund

Menigt medlem
Bøgealle 12
3600 Frederikssund

Menigt medlem
Rådhusvænget 5 2 tv
3600 Frederikssund

Sekretær - ikke medlem
Poppelvej 6
3600 Frederikssund
 
 47 38 31 55
Tirs.,ons. og fre. kl. 10 - 13 tors. kl. 15 - 18 Man. kl. 10 - 13 på mobil 71 78 65 63

Bygningssagkyndig - ikke medlem
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Thorfinsvej 1
3600 Frederikssund
 
 60667588
Efter aftale, mandag fridag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Islebjerg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 84446017
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk