1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Islebjerg Sogns Menighedsråd

Formand
Nørrevej 2
3600 Frederikssund
 
Gunnar Greve

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Nialsvej 4
3600 Frederikssund
 
Kirsten Rita Kjersgaard

Kirkeværge
Ægirsvej 1
3600 Frederikssund
 
Greta Ingrid Mikkelsen

Menigt medlem
Jordhøjvej 4
Jordhøj
3550 Slangerup
 
Hanna Jutta Thomasen

Kontaktperson
Ådalsvej 62 st tv
3600 Frederikssund
 
Grete Lorck

Kasserer
Rådhusvænget 5 2 tv
3600 Frederikssund
 
Susanne Elisabeth Kammersgaard

Menigt medlem
Rådhusvænget 15 2 th
3600 Frederikssund
 
Edmund Kammersgaard

Sognepræst (kirkebogsfører)
Thorfinsvej 1
3600 Frederikssund
 
 60667588
Efter aftale, mandag fridag
Christina Holten Mølgaard

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Islebjerg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 84446017
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk