1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ikast Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Per Kirkebys Vej 8
7430 Ikast
Hans Gjørup

Næstformand
Gammelagervej 8
7430 Ikast
Bjarne Vestergaard Wedel

Kirkeværge
Jens Holdgaards Vej 102
7430 Ikast
 

Kasserer
Asger Jorns Vej 2
7430 Ikast
 

Kontaktperson
Fynsgade 1 st
7430 Ikast
 

Bygningssagkyndig
Fuglsangs Alle 27
7430 Ikast
Søren Brunsgaard Henriksen

Menigt medlem
Nygade 63
7430 Ikast
Anne Lisbeth Bisgaard Jepsen

Medlem af valgbestyrelsen
Møllegade 40L 1
7430 Ikast
 

Medlem af valgbestyrelsen
Rønne Alle 8
7430 Ikast
Bente Larsen

Menigt medlem
Kristiansgade 22D
7430 Ikast
Berit Anette Carstens

Menigt medlem
Thygesensvej 34
7430 Ikast
 

Menigt medlem
Leonora Christinas V 10B
7430 Ikast
 

Menigt medlem
Nørregade 33
7430 Ikast
 

Provst
Rolighedsvej 10
7430 Ikast
 
 51295995
Fridag: Fredag

Sognepræst (kirkebogsfører)
Haslevej 15
7430 Ikast
 
 60894120
Fridag: Mandag

Sognepræst
Jens Holdgaards Vej 75
7430 Ikast
 
 23442618
Fridag: Mandag

Overenskomstansat sognepræst
Velhustedparken 5
6933 Kibæk
 
 23342790
Fridag: Mandag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ikast Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 44458519
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk