1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hyltebjerg Sogns Menighedsråd

Formand
Hjertingvej 27
2720 Vanløse
 

Næstformand, Kirkeværge
Tybjergvej 77
2720 Vanløse
 

Kasserer
Vadtoften 1B
2880 Bagsværd
 

Kontaktperson
Vinkelager 62 st th
2720 Vanløse
 

Menigt medlem
Indertoften 7 1 11
2720 Vanløse
 

Formand for valgbestyrelsen
Klitmøllervej 65 1 tv
2720 Vanløse
 

Medlem af valgbestyrelsen
Hvidtjørnevej 1
2720 Vanløse
 

Medlem af valgbestyrelsen
Ålekistevej 21
2720 Vanløse
 

Menigt medlem
Minervavej 18
2610 Rødovre
 

Menigt medlem
Bogholder Allé 37B 1 th
2720 Vanløse
 

Menigt medlem
Byhøjen 11 2 tv
2720 Vanløse
 

Bygningssagkyndig - ikke medlem
Grønnemose Alle 93
2860 Søborg
 

Provst (kirkebogsfører)
Guldagervej 5
2720 Vanløse
 
 38716132
Bedst om formiddagen. Mandag er fridag.
Finn Vejlgaard

Sognepræst (kirkebogsfører)
Rødtjørnevej 4
2720 Vanløse
 
 2444 1222
Træffes bedst om formiddagen. Fredag er fridag.
Sarah Bach la Cour

Sognepræst
Nederbyvej 20
2740 Skovlunde
 
Bedst om formiddagen. Mandag er fridag. Telefon: 21 777 333
Anders Gam Larsen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hyltebjerg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 55858217
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk