Menighedsrådsvalg

Embedsbolig

Præstebolig - både og

Den gamle bevaringsværdige præstebolig i Sneptrup renoveres samtidig med, at der bygges en ny embedsbolig til præsten. Det bliver løsningen på de udfordringer, der er med motorvejsstøj i Sneptrup.

 

Provstiudvalget har godkendt, at det gamle hus får sikret “tag og fag” - hvilket vil sige, at bygningen renoveres så klimaskærmen er intakt. Herefter får lokalområdet mulighed for at arbejde med den fremtidige anvendelse af bygningen – Har du forslag til, hvad bygningen kan bruges til fremadrettet – en idé, som kan finansieres via fonde, vil menighedsrådet gerne høre fra dig.

 

Støj fra motorvej E45 har allerede nu et niveau, hvor vi ikke kan forvente, at det i fremtiden vil være muligt og rimeligt at rekruttere præster, der ønsker at bo i Sneptrup. Når motorvejen udvides, vil støjniveau stige yderligere.

 

 

 

Muligheden for både at bevare den gamle bygning og bygge en ny tidssvarende embedsbolig, hvor der ikke er støj, er startskuddet til, at vi kan få fastansat en præst igen.

 

Menighedsrådet arbejder videre med muligheder i Hylke og Tebstrup. Opgaverne bliver sendt i udbud snarest muligt.