1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hvorslev-Gerning-Vellev Sognes Menighedsråd

Formand
Orholmvej 3
Gerning
8850 Bjerringbro
Birgit Krag

Næstformand, Sekretær
Funder Tværvej 73
8600 Silkeborg
Ulla Christensen

Kirkeværge(Gerning Kirke), Kontaktperson
Vestergårdsvej 5
Gerning
8850 Bjerringbro
Anne Hulshoff

Kirkeværge(Vellev Kirke)
Bråddenhøjvej 17
Thostrup
8860 Ulstrup
Jens Rasmussen

Kasserer
Thostrupvej 5
Thostrup
8860 Ulstrup
Benny Jensen

Menigt medlem
Bråddenhøjvej 8B
Hvorslev
8860 Ulstrup
Anita Bejerholm Rohde

Kirkeværge - ikke medlem
Aldrupvej 3
Aldrup
8860 Ulstrup

Sognepræst (kirkebogsfører)
Skråvej 6A
Hvorslev
8860 Ulstrup
 
 86463553
Mandag er fridag
Thit Kirkeby-Hinrup

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hvorslev-Gerning-Vellev Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 13110719
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk