1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Redsted-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd

Formand
Bredkærvej 97
Vorupør
7700 Thisted

Næstformand, Kontaktperson
Nørvej 20
V Hvidbjerg
7960 Karby

Kirkeværge(Redsted Kirke), Formand for valgbestyrelsen
Vindbakken 12
Redsted
7970 Redsted M
 
 30692585

Kirkeværge(Hvidbjerg Kirke), Kasserer
Glomstrupvej 21
Ø Hvidbjerg
7970 Redsted M
 

Menigt medlem
Gammel Møllevej 10
Sindbjerg
7970 Redsted M
 

Menigt medlem
Langkæret 7
Redsted
7970 Redsted M
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Vindbakken 16
7970 Redsted M
 
 27628462

Sognepræst
Kontor
Næssundvej 348
7960 Karby
 
 22741552

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Redsted-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34685711
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk