1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Præstebuen 2
Sdr Åby
5592 Ejby
Helge Strandgaard Hansen

Næstformand
Ronæsbrovej 16
Føns
5580 Nørre Aaby
 

Kasserer, Kontaktperson
Ruerne 18
Tellerup
5591 Gelsted
Ole Henrik Larsen

Menigt medlem
Jomfrumarken 2
Skovløkke
5580 Nørre Aaby
Henning Nikolajsen

Kirkeværge
Gl Assensvej 60
Udby
5580 Nørre Aaby
 

Menigt medlem
Kirkegyden 17
Ronæs
5580 Nørre Aaby
 

Menigt medlem
Ellegaardsvej 2
Viby
5580 Nørre Aaby
 

Menigt medlem
Sjobjergvej 9
Husby
5592 Ejby
 

Menigt medlem
Fønsskovvej 21
Føns
5580 Nørre Aaby
 

Menigt medlem
Hygindvej 22
Sibirien
5592 Ejby
 

sognepræst (kirkebogsfører)
Ronæsbrovej 18
Føns
5580 Nørre Aaby
 
 64421624
Vita Andreasen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 16485810
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk