1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hurup Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Thyrasvej 10
7760 Hurup Thy

Næstformand
Thormodsvej 18
7760 Hurup Thy
 
 23728839

Menigt medlem
Sønder Alle 22
7760 Hurup Thy

Menigt medlem
Hurupvej 16
7760 Hurup Thy

Kirkeværge
Tjørnevænget 15
7760 Hurup Thy

Kontaktperson
Ny Refsvej 40
7760 Hurup Thy

Kasserer
Fuglebakken 3
7760 Hurup Thy
 

Provst (kirkebogsfører)
Provstikontoret
Kirkevej 42
7760 Hurup Thy
 
 97951184

Sognepræst
Vestervej 40
Helligsø
7760 Hurup Thy
 
 97956219

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hurup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 36014016
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk