1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Referat af seneste menighedsrådsmøde

Referat af menighedsrådsmødet den 20. oktober 2015 i Hunseby præstegård

Deltagere: Lena Svendsen, Grethe Bang, Hans Erik Frederiksen, Dorthe Larsen, Tina Hansen, Gitte Sylvest Larsen

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt

2. Hjemmeside: PT udgifter kr. 600, - hertil kommer ca. 550,00 kr. Honorar for oprettelse kr. 5.000,00 kr. til Anna Sloth Jørgensen, for kr. 50,00 pa. med www.hunsebykirke.dk. Anna Sloth Jørgensen går videre med arbejdet af hjemmesiden.

3. Information fra formanden, herunder indkommen post fra sidst: Vi har fået dispensation for ikke at holde udfyldningsvalg. Der har været møde med Bandholm omkring organistens ansættelse. Mødet afholdtes på LF stift, Tina fra Bandholm, Lena og Grethe deltog. Ansættelsen faldt på plads fra 01.01.2016. Elektrikeren kontaktet af Lena omkring præstegårdens mangler. Lena er kontaktet af Susanne Søderberg angående træer, der hænger ud over hendes tag. Der bliver taget hånd om dette efter grandækning. Præstens bolig er blevet vurderet.

4. Meddelelser fra præsten: Kirkesanger tilbyder sig. Er kontaktet af Folkekirkens uddannelses og videns center, der efterlyser billeder af skulpturer og døbefont samt alteret. Reformationsjubilæum 2017, præsten og Vasily laver koncertprogram sammen.

5.Budget 2016: udsættes til November mødet.

6. kasseeftersyn af revision: Ingen bemærkninger.

7. 3. kvartals regnskabsrapport: kvartsrapport blev forelagt og godkendt med et underskud pr. 30.09. 2015 på 76.046,14 kr.

8. Kirkegårdssystem til graveren: Der blev vedtaget at få konverteret graver systemet.

9. Meddelelser fra graveren, herunder grandæknings kursus: 63 gravere deltager til morgenmad kl. 8.30 og spisning, Tina sørger for indkøb. Menighedsrådet giver en hjælpende hånd.

10. Hegn på kirkegård: udsættes til efter syn.

11. Prioritering af opgaver: Jeg vedhæfter liste over ting, jeg har været opmærksom på, jeg håber I bidrager med det, der mangler: se bilag.

12. Menighedsrådet arbejdsform - hvordan ønsker vi at bruge møderne? Punktet udgår.

13. Eventuelt: 10 stk. minkalendere bestilles. Vi deltager i fællesmødet i forsamlingshuset.

Næste møde: Den 17 november kl. 19.00 i Præstegården.