1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Hune Sogns Menighedsråd

Kontaktperson, Formand
Skraavejen 24
9492 Blokhus
 
 25124023

Næstformand
Peder Jensensvej 4
Hune
9492 Blokhus
 

Kasserer, Kirkeværge
Postbakken 3
Hune
9492 Blokhus
 
 40467252
Bygningsansvarlig

Menigt medlem
Stenmarksvej 39
Hune
9492 Blokhus

Menigt medlem
Stenmarksvej 8
Hune
9492 Blokhus

Menigt medlem
Klitfogedvej 3
Pirupshvarre
9492 Blokhus
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkevej 9
9492 Blokhus
 
 24445002
Efter telefonisk aftale. Fredag er ugentlig fridag.
Birgit Lundholm Jensen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hune Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 52076528

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk